Shree Swaminarayan Mandir Ghanshyam Nagar - Divya Dashabdi Mahotsav

Category
Katha Parayan
Date
Sunday, 08 January 2023 - Thursday, 12 January 2023
Venue
Shree Swaminarayan Mandir Ghanshyam Nagar
Telephone
Email
info@swaminarayan.in

Shree Swaminarayan Mandir Ghanshyam Nagar will be celebrating Divya Dashabdi Mahotsav from Sunday 8th January to Thursday 12th January 2023

Katha (Scripture)
Shreemad Purshottam Prakash Katha

Katha Timings
Evening: 3:00PM to 6:00PM (local time)
Late Evening: 8:00PM to 10:30PM (local time)

Local Date and Time:


 
 

Quick Links

View Daily Darshan of temples around the world

Daily Darshan

Be Human, Serve Humanity

ISSO Seva

Publications

"Shree Swaminarayan" monthly publication by Shree Swaminarayan Temple Kalupur, Ahemdabad

Publications

NNDYM (Nar Narayan Dev Yuvak Mandal)

NNDYM